royal coronation
วันที่ 21 กันยายน 2562
ข่าวทั่วไป

เซ็นทรัล วิลเลจ แจงดำเนินการทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 13:29 น.
เซ็นทรัล วิลเลจ,ถูกต้องตามกฎหมาย,คมชัดลึก
Shares :

เซ็นทรัลพัฒนา แจงโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

 

         23 ส.ค.62- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ชี้แจงข่าวโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ ว่า  เนื่องด้วยขณะนี้มีข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ตระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งไม่ตรงกับข้อกล่าวอ้างที่สื่อต่างๆ ได้รับแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

                                   

  1. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดการก่อสร้างบนพื้นที่ตั้งของโครงการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายผังเมืองปัจจุบันอย่างเคร่งครัด 

           2. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการเชื่อมทางเข้าออกโครงการอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ

           3. บริษัทฯ ได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อและขยายเขตวางท่อประปาและไฟฟ้าอย่างถูกต้องจากหน่วยงานผู้มีอำนาจ ซึ่งการขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า ถือเป็นสิทธิการเข้าถึงการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานตามปกติของประชาชนทั่วไป 

           บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ เป็นลักชูรี่เอาท์เล็ตในระดับสากล (International Luxury Outlet) จากฝีมือคนไทยเป็นที่แรกในประเทศไทย เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นไทย สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการช้อปปิ้งระดับโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ย่านสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบเป็นเมืองสนามบินที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก โดยโครงการมีกำหนดการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 นี้

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และบริษัทฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

       ขอแสดงความนับถือ
        แผนกสื่อสารองค์กร

        บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ